Lausuntopyyntö määräysluonnokseen palvelupyyntöön vastaamisen määräajoista

Rautatiealan sääntelyelin pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta: Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle.

Rautatieliikenteeseen liittyviä palveluita tarjoavan palvelupaikan ylläpitäjän on tarjottava palvelupaikkaan ja siellä tarjottaviin palveluihin syrjimätön käyttöoikeus. Palvelujen hakijat voivat tehdä palvelupaikkojen ja palvelujen käyttöoikeutta koskevia hakemuksia. Raideliikennelain (1302/2018) 133 §:n mukaan rautatiealan sääntelyelimen on asetettava määräaika, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa. Sääntelyelin on antanut asiasta aikaisemmin ohjeen.

Määräysluonnoksessa palvelupaikoille asetetaan yksi 14 päivän määräaika riippumatta siitä millaisia selvittelyjä palvelupyyntöön vastaaminen aiheuttaa. Ohjeessa monimutkaisempaa selvittelyä vaativalle palvelupyyntöhakemukselle oli asetettu pidempi, 30 päivän määräaika. Muilta osin muutokset ovat lähinnä teknisiä.

Lausunnot pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 30.3.2023 klo 16.15.

 

Lisätietoja

Marko Sillanpää, lakimies, marko.sillanpaa[at]traficom.fi, puh. 029 534 5210

Juha Karjanlahti, sääntelyelimen päällikkö, juha.karjanlahti[at]traficom.fi,

puh. 029 534 5244