Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 25.11.2015

Rautatiealan sääntelyelin järjesti keskiviikkona 25.11.2015 kaikille sidosryhmille yhteisen infotilaisuuden, jossa käytiin läpi sääntelyelimen toiminnan ajankohtaisia asioita.

Tilaisuuden materiaalit: