Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Valikko

Traficom Etusivu

Rautatiealan sääntelyelin

Tutustu sääntelyelimen toimintaan
Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaan kuultava kahden vuoden välein rautateiden henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia rautatieliikenteen markkinoista. Lausunnon antajat kiinnittivät h...
Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaan kuultava kahden vuoden välein rautateiden tavaraliikennepalvelujen käyttäjien edustajia rautatieliikenteen markkinoista. Saatujen lausuntojen mukaan alan ...
Komissio on julkaissut 8. kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta.
Rautatiealan sääntelyelin on antanut määräyksen määräajoista, joiden kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa.

Asioi kanssamme

Lainsäädäntö ja päätökset