Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Valikko
IRG-Rail on julkaissut 12. vuosittaisen markkinaseurantaraporttinsa. Tämä raportti kattaa vuoden 2022 ja sisältää tietoja 31 Euroopan maasta.
Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaan kuultava kahden vuoden välein rautateiden henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia rautatieliikenteen markkinoista. Lausunnon antajat kiinnittivät h...
Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaan kuultava kahden vuoden välein rautateiden tavaraliikennepalvelujen käyttäjien edustajia rautatieliikenteen markkinoista. Saatujen lausuntojen mukaan alan ...
Komissio on julkaissut 8. kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta.

Asioi kanssamme

Lainsäädäntö ja päätökset