Rautatiealan sääntelyelin

Tutustu sääntelyelimen toimintaan
Juna asemalla
Raideliikennelakiin (1302/2018) tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.2.2021. Raideliikennelain muutoksen myötä mm. satamien rooli rautatiemarkkinasääntelyssä muuttui. Jatkossa meri- ja sisävesisatama...
Komissio on julkaissut 7. kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta.
KTM ja DI Juha Karjanlahti on nimitetty rautatiealan sääntelyelimen päälliköksi 15.1. - 31.5.2021.

Verkkosivumme ovat uudistuneet

Olemme kehittäneet verkkosivujemme rakennetta ja uudistaneet ulkoasua. Samalla sivujemme saavutettavuutta on parannettu. Pääset sivuillemme myös Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) verkkosivu...

Asioi kanssamme

Lainsäädäntö ja päätökset