Sääntelyelimen päätökset ja ilmoitukset

Päätökset oikaisuvaatimuksiin

Väylävirasto

VR-Yhtymä Oy:n oikaisuvaatimus koskien Väyläviraston
verkkoselostuksissaan julkaisemia sähkövetoisen liikenteen
ratamaksuja vuosille 2019 ja 2020

Liikennevirasto

Liikenneviraston esitys Kerava-Lahti -oikoradalta perittäväksi investointimaksuksi 1.1.2019-31.8.2021
TRAFI/591675/03.06.04/2018, 31.8.2018

VR-Yhtymä Oy

VR-Yhtymä Oy:n oikaisuvaatimus koskien Liikenneviraston verkkoselostuksessaan julkaisemista ratamaksuista vuodelle 2019
TRAFI/224626/03.06.00/2018, 15.6.2018

Päätökset erimielisyysasioihin

VR-Yhtymä Oy

VR-Yhtymä Oy:n rajaliikenteen logistiikka- ja vaihtotyöpalvelujen hinnoittelu.
TRAFI/2722/03.06.01/2018, 24.9.2018

Liikennevirasto

Verkkoselostustietojen täydentäminen ja korjaaminen
TRAFI/205095/03.06.04/2017, 23.7.2018

Ilmoitukset

Ei ilmoituksia.