Rautatiealan sääntelyelin

Tutustu sääntelyelimen toimintaan
Juna asemalla
IRG-Rail on julkaissut vuosittain ilmestyvän markkinaraporttinsa.
Valtioneuvosto on nimittänyt kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri Juha Karjanlahden rautatiealan sääntelyelimen päällikön virkaan 1.6.2021 lukien viiden vuoden määräajaksi.
Raideliikennelakiin (1302/2018) tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.2.2021. Raideliikennelain muutoksen myötä mm. satamien rooli rautatiemarkkinasääntelyssä muuttui. Jatkossa meri- ja sisävesisatama...
Komissio on julkaissut 7. kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta.

Asioi kanssamme

Lainsäädäntö ja päätökset