Rautatiealan sääntelyelin

Tutustu sääntelyelimen toimintaan
Juna asemalla
Rautatiealan sääntelyelin antoi 8.6.2021 päätöksen asiassa "VR-Yhtymä Oy:n oikaisuvaatimus koskien Väyläviraston verkkoselostuksissaan julkaisemia ratamaksuja vuosille 2021 ja 2022".
IRG-Rail on julkaissut vuosittain ilmestyvän markkinaraporttinsa.
Valtioneuvosto on nimittänyt kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri Juha Karjanlahden rautatiealan sääntelyelimen päällikön virkaan 1.6.2021 lukien viiden vuoden määräajaksi.
Raideliikennelakiin (1302/2018) tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.2.2021. Raideliikennelain muutoksen myötä mm. satamien rooli rautatiemarkkinasääntelyssä muuttui. Jatkossa meri- ja sisävesisatama...

Asioi kanssamme

Lainsäädäntö ja päätökset