Komissio on julkaissut 8. kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta.

Lisää tietoa raportista voit lukea Euroopan Komission sivuilta  (Ulkoinen linkki)