Rautateiden henkilö- ja tavaraliikennepalveluja koskevat tutkimukset valmistuneet

Raideliikennelain mukaan sääntelyelimen on kuultava kahden vuoden välein rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia ottaakseen huomioon näiden näkemykset rautatieliikenteen markkinoista. Henkilöliikennepalvelujen osalta aiemmat tutkimukset on julkaistu v. 2017 ja 2019. Edellinen tavaraliikennepalveluja koskeva tutkimus julkaistiin v. 2019.

Molemmat tutkimukset toteutettiin tänä vuonna IRO Research Oy:n toimesta. Henkilöliikennepalvelujen osalta selvitys tehtiin internet-paneelin kautta 26.11. – 10.12.2021 ja otosta täydennettiin puhelinhaastatteluin. Tavaraliikennepalveluja koskeva selvitys toteutettiin puhelinhaastattelututkimuksena 10. - 22.11.2021.

Henkilöliikennetutkimuksen perusteella keskeisiksi vahvuusalueiksi osoittautuivat kaukoliikenteessä konduktöörin ja muun henkilökunnan palvelu, turvallisuus ja järjestys sekä matkustajainformaatio junassa. Lähiliikenteen osalta vahvuuksia ovat matkustussujuvuus ja junan vaihtaminen. Kehittämiskohteita tutkimuksen perusteella puolestaan ovat asemien sosiaalitilojen ja odotustilojen viihtyvyys sekä asemien lipunmyynti kokonaisuutena ja lähiliikenteen osalta siisteys junassa.

Tavaraliikennepalveluja koskeva tutkimus antaa viitteitä siitä, että rautatiekuljetusten osuus olisi kasvanut verrattuna vuoteen 2019. Kuljetusosuuden arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Rautatiekuljetusten laadun koetaan parantuneen v. 2019 tutkimukseen verrattuna. Myös ympäristönäkökulman merkityksen arvioidaan vahvasti lisääntyneen. Rautatiekuljetusten markkinoiden kilpailun katsotaan sen sijaan toimivan melko huonosti, vaikka kilpailutilanne onkin tutkimuksen perusteella kehittynyt hyvään suuntaan.

 

Lisätietoja tutkimuksista antavat

Erityisasiantuntija Mertti Anttila, rautatiealan sääntelyelin, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi
Tutkimusjohtaja Tomi Ronkainen, IRO Research Oy, etunimi.sukunimi(at)iro.fi