Rautatiealan sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle

Rautatiealan sääntelyelin on antanut määräyksen määräajoista, joiden kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa.

Rautatieliikenteeseen liittyviä palveluita tarjoavan palvelupaikan ylläpitäjän on tarjottava palvelupaikkaan ja siellä tarjottaviin palveluihin syrjimätön käyttöoikeus. Raideliikennelain (1302/2018) 133 §:n mukaan rautatiealan sääntelyelimen on asetettava määräaika, jonka kuluessa palvelupaikan ylläpitäjän on annettava palvelun hakijan esittämään pyyntöön vastauksensa. Sääntelyelin on antanut asiasta aikaisemmin ohjeen.

Määräyksessä palvelupaikoille asetetaan yksi 30 päivän määräaika riippumatta siitä millaisia selvittelyjä palvelupyyntöön vastaaminen aiheuttaa. Aikaisemmassa ohjeessa yksinkertaisemmalle hakemukselle oli asetettu 14 päivän määräaika ja monimutkaisempaa selvittelyä vaativalle palvelupyyntöhakemukselle 30 päivän määräaika.

Lausuntopalautteen perusteella määräysluonnoksessa oleva 14 päivän määräaika muutettiin 30 päivän määräajaksi. Pitempää määräaikaa kaivattiin erityisesti monimutkaisempiin hakemuksiin vastaamiseen. Määräajan pidentämisestä huolimatta määräyksellä on tarkoitus tukea lain tavoitetta nopeasta pyyntöön vastaamisesta ja luoda vastaamiselle takaraja. Raideliikennelain 133 §:n 2 momentin mukaan palvelupyyntöhakemuksiin on aina vastattava mahdollisimman pian riippumatta asetetusta määräajasta. Sääntelyelimen asettama 30 päivän määräaika tuleekin sovellettavaksi erityisesti monimutkaisemmissa tilanteissa, joissa palvelupyyntöön vastaaminen vaatii selvittelyjen tekemistä. Yksinkertaisissa palvelupyyntöhakemuksissa 30 päivän määräaikaa ei käytännössä sovelleta, koska palvelupyyntöön voidaan vastata huomattavasti lyhyemmässä ajassa.

Vuotuisesta määräajasta myöhästyneisiin sekä ad hoc -palvelupyyntöhakemuksiin sovelletaan omia erityisiä määräaikoja.

Määräys tulee voimaan 1.6.2023 ja on voimassa toistaiseksi.

Määräys on luettavissa rautatiealan sääntelyelimen verkkosivuilla osoitteessa
https://saantelyelin.fi/fi/rautatiemarkkinasaadokset (Ulkoinen linkki)