Rautatiealan sääntelyelin ei nähnyt tarvetta aikataulukauden 2022 ratamaksujen muuttamiselle

Rautatiealan sääntelyelin antoi 8.6.2021 päätöksen asiassa "VR-Yhtymä Oy:n oikaisuvaatimus koskien Väyläviraston verkkoselostuksissaan julkaisemia ratamaksuja vuosille 2021 ja 2022".

Väyläviraston vuoden 2021 verkkoselostuksessa julkaisemien ratamaksujen osalta sääntelyelin jätti asian tutkimatta, koska oikaisuvaatimusta ei tehty määräajassa. Väyläviraston vuoden 2022 verkkoselostuksessa julkaisemien ratamaksujen (perusmaksun perusosa sekä lisähinta sähkönsyöttölaitteiston käytöstä) osalta sääntelyelin hylkäsi oikaisuvaatimuksen ja poisti asian käsittelystä ilman tarvetta ratamaksujen muuttamiselle.

Päätöksessään sääntelyelin kävi läpi muun muassa aikataulukauden 2022 ratamaksujen taustalla olevien laskentamenetelmien viimeaikaiset kehitystoimenpiteet. Havaintona oli, että Väylävirasto on rataverkon haltijana monelta osin kehittänyt ratamaksun perusmaksun määrittelyssä käyttämiään raportointitapoja, kustannusseurantaa ja menetelmiä, joskin kehitystyötä tarvitaan vastaisuudessakin. Viimeisin ratamaksun laskenta oli kokonaisuutena aikaisempaa vahvemmalla pohjalla, eikä maksujen oikaisemiseen löytynyt perusteita.

Päätös on luettavissa rautatiealan sääntelyelimen verkkosivuilla osoitteessa https://www.saantelyelin.fi/fi/saantelyelimen-paatokset-ja-ilmoitukset (Ulkoinen linkki)

 

LISÄTIETOJA

Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti, p. 029 5345 244, juha.karjanlahti(at)traficom.fi

Erityisasiantuntija Aleksi Kukkarinen, p. 029 5345 247, aleksi.kukkarinen(at)traficom.fi