Rautatiealan sääntelyelin antoi 1.4.2022 päätöksen erimielisyysasiassa koskien ratapihaliikenteen ohjauspalvelujen ulkoistamisen lainmukaisuutta.

Destia Rail Oy teki sääntelyelimelle valituksen koskien Väyläviraston rautatieyrityksenä toimivalle VR-Yhtymä Oy:lle ulkoistamia ratapihaliikenteen ohjauspalveluja. Sääntelyelimen nyt antaman päätöksen mukaan ulkoistetut ratapihaliikenteen ohjauspalvelut ovat säädösten vastaisia siltä osin kuin ne kohdistuvat palvelupaikan ulkopuolisille raiteille.

Sääntelyelin velvoittaa Väyläviraston rataverkon haltijana palauttamaan tilanteen säädösten mukaiseksi mahdollisimman pian ja käynnistämään valmistelun välittömästi. Väyläviraston tulee raportoida sääntelyelimelle tehdyistä toimenpiteistä annetussa määräajassa.

Asiassa oli kyse EU-sääntelyyn perustuvien, rakenteellisten velvoitteiden noudattamisesta. Velvoitteilla pyritään luomaan rautatieyrityksille tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Päätös on luettavissa rautatiealan sääntelyelimen verkkosivuilla osoitteessa
https://www.saantelyelin.fi/fi/saantelyelimen-paatokset-ja-ilmoitukset (Ulkoinen linkki)

LISÄTIETOJA

Rautatiealan sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti, p. 029 5345 244, juha.karjanlahti(at)traficom.fi

Lakimies Marko Sillanpää, p. 029 5345 210, marko.sillanpaa(at)traficom.fi