Raideliikennelain 185 §:n mukaan rautatieyrityksen on esitettävä erilliset tuloslaskelmat ja taseet samassa pykälässä mainituista liiketoiminnoista. Eriytetyt tilinpäätökset laaditaan raideliikennelain 185 § 2 mom:n sekä rautatiemarkkinadirektiivin 6 artiklan 1, 3 ja 4 kohtien mukaisesti.

Säädösten tulkitsemisen helpottamiseksi sääntelyelin on laatinut oheisen eriyttämismenettelyjä koskevan suosituksen.


 

Päivitetty