Uusi rautateiden henkilöliikenteen palvelu

Komissio on antanut 20. päivänä marraskuuta 2018 direktiivin 2012/34/EU valtuutuksen perusteella täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1795 uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista. Täytäntöönpanoasetus asettaa vaatimuksia uuden rautateiden henkilöliikenteen palvelun aloittamiseen liittyvälle prosessille. Tarvittavat lomakkeet ja muu materiaali ja ohjeistus löytyvät sivun alalaidan linkkien kautta.

Uudesta rautateiden henkilöliikenteen palvelusta tulee ilmoittaa vakiomuotoisella ilmoituslomakkeella. Myös taloudellisen tasapainon testiä koskeva pyyntö voidaan tehdä vakiolomakkeella. Tehdyt ilmoitukset ja sääntelyelimen päätökset julkaistaan sääntelyelimen verkkosivuilla. Päätöksistä ei julkaista kuitenkaan salassa pidettäviksi katsottuja tietoja.

Taloudellista tasapainoa mittaavan testin sisältö on kuvattu erillisessä muistiossa. Taloudellisen tasapainon testillä voidaan arvioida, vaarantaako ehdotettu uusi rautateiden henkilöliikenteen palvelu julkisen rautatieliikennepalvelun sopimuksen taloudellisen tasapainon.

Lisäksi täytäntöönpanoasetuksessa asetetaan muun muassa määräaikoja sekä määritellään pyyntöjen tekemiseen oikeutetut tahot ja ilmoituksissa ja pyynnöissä toimitettavat tiedot.

Lisää tietoa

Sääntelyelimen menetelmämuistio uudelle rautateiden henkilöliikennepalvelulle suoritettavasta taloudellisen tasapainon arvioinnista

Lisätietoja antavat Aleksi Kukkarinen ja Juha Karjanlahti
sähköposti: etunimi.sukunimi (at) traficom.fi

Katso testien perusteella tehdyt päätökset  

Tarkista uudesta rautateiden henkilöliikenteen palvelusta tehdyt ilmoitukset  

Tutustu uusista rautateiden henkilöliikenteen palveluista annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen 2018/1795 (Ulkoinen linkki)

Päivitetty